Luyện tập

Minh Le

Số?

Komuro Tairoku
19 tháng 3 lúc 20:20

9-1=8
8-3=5
7-7=0
10-2=8

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
19 tháng 3 lúc 20:20

loading...

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 20:21

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le