Phép trừ trong phạm vi 10

Minh Le

Số?

Ng KimAnhh
19 tháng 3 lúc 20:04

loading...

Bình luận (0)
Đức Kiên
19 tháng 3 lúc 20:04

7-3=4 

8-4=2 

10-5=5

9-7= 2 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Minh Le
Xem chi tiết