Luyện tập

Minh Le

Số?

BNg Baoo Trann
15 tháng 3 lúc 21:53

loading...

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 3 lúc 21:53

6+3 = 9

2+6 = 8

1+7 = 8

5+5 = 10

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:53

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le