BÀI 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước 1873)

Thanh Ngân Võ

So sánh tinh thần chống Pháp của nhân dân và triều đình Huế trước và sau khi kí hiệp ước Nhâm Tuất (1862)


Các câu hỏi tương tự
Khánh Linh
Xem chi tiết
Lê Thị Phước Hòa
Xem chi tiết
Vân Hồ
Xem chi tiết
Trung Vu
Xem chi tiết
Bách Phan xuân
Xem chi tiết
Mai Thị Nhật Linh
Xem chi tiết
BTS Army
Xem chi tiết
Chungg Xinh Trai
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết