Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng

datcoder

So sánh cáp quang và cáp xoắn về tốc độ, chất lượng tín hiệu, độ bảo mật, chi phí và trường hợp sử dụng.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:22

 

Cáp quang

Cáp xoắn

tốc độ

Truyền tải bằng tín hiệu ánh sáng tốc độ cao từ 100Ms/s đến cỡ Gb/s trong khoảng cách 2000m – 500m tùy loại,

Truyền tải bằng tín hiệu điện trong phạm vi dưới 500m với tốc độ giao động từ 10Mb/s đến 10Gb/s tùy loại. 

độ bảo mật

Bảo mật cao vì khó lấy tín hiệu quang trên đường truyền

Bảo mật thấp hơn vì tín hiệu điện dễ xâm nhập.

chi phí

Rẻ tiền, tiêu thụ năng lượng thấp.

Tiêu hao năng lượng điện, vật liệu có giá trị cao

trường hợp sử dụng

Truyền tải đường xa giữa các khu vực (tỉnh, quốc gia)

Truyền tải thông tin cục bộ, phòng ban.

 
Bình luận (0)