Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ guốc móng và bộ linh trưởng

jksadsas

so sánh bộ guốc chẵn và bộ guốc lẻ

ngoc
12 tháng 3 2019 lúc 22:29

bộ guốc:

-chẵn:số ngón chân chẵn,đa số nhai lại,có sừng

-lẻ:số ngón chân lẻ,không nhai lại,không có sừng

O=C=O
12 tháng 3 2019 lúc 22:40

Thú Guốc chẵn

- Móng guốc có hai ngón chân giữa phát triển bằng nhau.

- Đa số sống theo đàn.

- Có loài ăn tạp, có loài ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

Thú Guốc lẻ

- Móng guốc có một hoặc ba ngón chân giữa phát triển nhất.

- Sống theo đàn (ngựa) hoặc sống đơn độc (tê giác).

- Ăn thực vật, không nhai lại.

B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2019 lúc 11:36

undefined


Các câu hỏi tương tự
Minh Phan
Xem chi tiết
Đỗ Nhật Hạ
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Minh Thy
Xem chi tiết
Quynh Pham
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Thiên Ngân
Xem chi tiết
Anissa
Xem chi tiết
Kim nhoii
Xem chi tiết