7B. Grammar

Nguyễn Quốc Đạt

Read the LEARN THIS! box. Make the active sentences passive. Use by where necessary.

1 William Shakespeare wrote Macbeth.

Macbeth was written by William Shakespeare.

2 They are performing a ballet at the concert hall this evening.

3 Does Lady Gaga design the costumes?

4 How many Hobbit films have they made?

5 The artist ought to sign the painting.

6 Thousands of people will visit the gallery this year.

2 They are performing a ballet at the concert hall this evening.

(Họ sẽ biểu diễn ba lê tại phòng hòa nhạc tối nay.)

Đáp án: A ballet will be performed at the concert hall this evening.

(Một vở ballet sẽ được biểu diễn tại phòng hòa nhạc tối nay.)

3 Does Lady Gaga design the costumes?

(Lady Gaga có thiết kế trang phục không?)

Đáp án: Are the costumes designed by Lady Gaga?

(Trang phục có được thiết kế bởi Lady Gaga không?)

4 How many Hobbit films have they made?

(Họ đã làm bao nhiêu phim Hobbit?)

Đáp án: How many Hobbit films have been made?

(Có bao nhiêu bộ phim Hobbit đã được thực hiện bởi họ?)

5 The artist ought to sign the painting.

(Các nghệ sĩ nên ký vào bức tranh.)

Đáp án: The painting ought to be signed by the artist.

(Bức tranh nên được họa sĩ ký.)

6 Thousands of people will visit the gallery this year.

(Hàng nghìn người sẽ đến thăm phòng tranh năm nay.)

Đáp án: The gallery will be visited by thousands of people this year.

(Phòng trưng bày sẽ được hàng ngàn người ghé thăm trong năm nay.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết