Bài 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

datcoder

Quan sát Hình 1.3 đến Hình 1.6, nêu yêu cầu về phẩm chất và năng lực của mỗi ngành nghề được mô tả trong hình.

datcoder
27 tháng 4 lúc 10:10

- Yêu cầu đối với thợ sửa chữa ô tô:

+ Tuân thủ quy trình, quy định về an toàn lao động.

+ Ngăn nắp, kiên trì và tỉ mỉ.

+ Hiểu biết chuyên môn về cơ khí, động cơ đốt trong, đo lường,...

+ Có khả năng chẩn đoán kĩ thuật về giải quyết vấn đề.

 

- Yêu cầu đối với kĩ sư xây dựng:

+ Tuân thủ quy định, quy trình.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ.

+ Hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, vật liệu, xây dựng, kiến trúc,...

+ Có trí tưởng tượng không gian tốt, khả năng sáng tạo.

 

- Yêu cầu đối với Nhà tư vốn nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:

+ Tuân thủ quy trình, quy định.

+ Hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản,...

+ Kinh nghiệm thực tế và khả năng sáng tạo, kiên trì.

Bình luận (0)