7A. Vocabulary

Nguyễn Quốc Đạt

Put the art forms in exercise 1 into four groups. Some can go in more than one group.

A Literature                   B Music                    C Performing arts                   D Visual arts

A Literature

(văn học) 

B Music

(âm nhạc)

- classical music: nhạc cổ điển

- pop: nhạc pop

- music: nhạc

C Performing arts

(nghệ thuật biểu diễn)

- ballet: múa ballet

- dance: nhảy

- mime: kịch câm

- musical: nhạc kịch

- opera: nhạc kịch

- play: kịch

- sitcom: hài kịch

D Visual arts

(Nghệ thuật thị giác)

- cartoon: hoạt hình

- drawing: vẽ

- painting: vẽ

- sculpture: điêu khắc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết