7G. Speaking

Nguyễn Quốc Đạt

PRONUNCIATION Read Speaking Strategy 2. Then listen again. Which phrases from exercise 4 do you hear? Which ones are introduced by a phrase from the strategy? Practice saying them. Pay attention to the stressed words.

 

Speaking Strategy 2

We often use one of the phrases below to introduce a preference, particularly when it is negative.

I'm afraid... I must say... To be honest,... To be frank, ... If I'm honest,... To be blunt,... Personally,...

- Phrases from exercise 4:

(Những cụm từ trong bài 4)

I’m really keen on ... (Tôi thật sự thích...)

I enjoy ... very much. (Tôi thích... lắm.)

... is not really my thing. (.... không hẳn là sở thích của tôi.)

I really can’t stand ... (Tôi thật sự không hề thích...)

- Introduced by phrases from the strategy:

(Những cụm từ được giới thiệu trong phần Chiến lược)

To be honest, ... (Thành thật mà nói thì...)

Personally, .... (Cá nhân tôi thì...)

Bình luận (0)

Bài nghe: 

T = Teacher 

S = Student 

So which of these shows do you think is most suitable? What about the magic show? My sister loves magic.

S To be honest, I really can’t stand magic shows.

So, what do you like? There’s a play at the open-air theatre and there’s also a musical.

Well, I enjoy musicals very much. And I think they’re popular with people of all ages. So for that reason, it’s a good choice for a family outing.

Yes, I agree. I’m really keen on musicals. In fact, everyone in my family likes them. We all like plays too.

Personally, plays aren’t really my thing. I definitely prefer musicals.

OK. That’s fine. So when shall we go?

Well, how about next Saturday? Can we check that everyone is free that evening?

OK, we can ask them.

I want everyone to go, because it’s my treat. I’m definitely buying all the tickets.

Really? That could be expensive.

That’s OK. I haven’t spent much of the money I brought with me.

OK. That’s very kind of you! Now, where’s the musical on?

S  At the theatre in town. So we can go by bus.

T  Good idea. That won’t be expensive!

Tạm dịch: 

T = Giáo viên 

S = Học sinh 

T Vậy em nghĩ chương trình nào phù hợp nhất trong số những chương trình này? Ảo thuật thì sao? Em gái cô thích ảo thuật lắm.

S Thành thật mà thì em không thích ảo thuật lắm ạ.

T Vậy em thích gì? Có một vở kịch ở nhà hát ngoài trời và cả một vở nhạc kịch nữa.

S Vâng, em thích nhạc kịch lắm ạ. Và em nghĩ chúng quen thuộc với mọi người ở mọi lứa tuổi. Vậy nên đó là một lựa chọn tốt cho một chuyến đi chơigia đình.

T Ừ cô đồng ý. Tôi cũng rất thích nhạc kịch. Trên thực tế thì mọi người trong gia đình cô đều thích chúng. Mọi người cũng thích kịch nữa.

S Cá nhân em thì ckhông thích những vở kịch cho lắm. Chắc là em thích nhạc kịch hơn ạ.

T OK. Tốt rồi. Vậy khi nào chúng ta sẽ đi?

S Ừm, thứ Bảy tới thì sao ạ? Chúng ta có thể xem mọi người có rảnh vào tối hôm đó hay không.

T OK, chúng ta có thể hỏi họ.

S Em muốn mọi người đi, em sẽ đãi họ. Chắc chắn em sẽ mua vé.

T Thật sao? Tốn kém phết đấy.

S Không sao đâu ạ. Tiền em mang theo em vẫn chưa tiêu bao nhiêu.

T OK. Em thật tốt bụng! Hiện tại vở nhạc kịch đang chiếu ở đâu vậy?

S Ở nhà hát trong thị trấn. Vậy nên chúng ta có thể đi bằng xe buýt.

T Ý hay đấy. Cái đấy thì không tốn kém lắm!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết