Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Loc Nguyen

Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào là đúng? A:Mọi tế bào lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chua tế bào. B:Sau mỗi lần phân chia,từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào giống hệt mình. C:Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia. D:Phân chia và lớn lê giúp sinh vật tăng kích thước,khối lượng.

Karik-Linh
23 tháng 9 lúc 20:46
 Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào là đúng?A:Mọi tế bào lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chua tế bào.B:Sau mỗi lần phân chia,từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào giống hệt mình.C:Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.D:Phân chia và lớn lê giúp sinh vật tăng kích thước,khối lượng. 
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Vũ Đức Minh
23 tháng 9 lúc 20:48
Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào là đúng?A:Mọi tế bào lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chua tế bào.B:Sau mỗi lần phân chia,từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào giống hệt mình.C:Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.D:Phân chia và lớn lê giúp sinh vật tăng kích thước,khối lượngA là đáp án đúng .
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Lê Quỳnh Giao
23 tháng 10 lúc 21:26

Mình nghĩ a.....?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Bích Ngọc
Xem chi tiết
-Nhím Nè-
Xem chi tiết
Nam Khánh
Xem chi tiết
Lê Ngô Yến Chinh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Huy Đỗ Quang
Xem chi tiết
Phạm An
Xem chi tiết
Giáo Viên Hoc24.vn
Xem chi tiết
Na Na
Xem chi tiết
Muối cutee
Xem chi tiết