Phân tích bài thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Hạnh)

Quoc Tran Anh Le

Phần 3 nêu và phân tích nội dung gì?

Phần 3 đã nêu về những đánh giá, nhận xét của tác giả về đoạn thơ viết về Bác ở gần cuối tác phẩm Việt Bắc; chỉ ra điểm khác biệt về hình tượng của Bác Hồ trong những bài thơ của Tố Hữu và đưa ra nhận định về tác phẩm.

Bình luận (0)