Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Diệp Bya

Ở đậu Hà Lan hoa đó là trội hoàn toàn so với hoa trắng khi lai phân tích thu được f1 toàn hoa đỏ xác định kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội


Các câu hỏi tương tự
Trần Nguyễn Anh Khoa
Xem chi tiết
mai vo
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Tâm Phạm
Xem chi tiết
Tk ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Trâm Anh
Xem chi tiết
loveziuusomuchh
Xem chi tiết
Lê my
Xem chi tiết
Nguyen Huynh
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)