Bài 3: Anh em sinh đôi

Nguyễn Quốc Đạt

Những chi tiết nào thể hiện cảm xúc và hành động của Long khi thấy mình giống anh?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:44

Hồi nhỏ, Long khoái chí lắm. 

Nhưng dần dần, Long không còn thấy thú vị nữa. 

Mỗi khi bị gọi nhầm tên, Long lại muốn kêu lên: “Tôi là Long, tôi chẳng giống ai hết".

Long cố gắng làm mọi thứ khác anh, từ cách nói, dáng đi đến trang phục, kiểu tóc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết