Việt Bắc (Tố Hữu)

Quoc Tran Anh Le

Người về đã đáp lại những suy nghĩ của người ở lại thế nào?

Người về đã đáp lại những suy nghĩ của người ở lại:

- Trấn an, an ủi người ở lại: “Đường về, đây đó gần thôi!”

→  Khẳng định lối sống nghĩa tình, thủy chung, sẽ luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh Việt Bắc- nơi có thiên nhiên và con người đầy thân thương

- Niềm tin, hi vọng vào tương lai tươi sáng: “Ngày mai về lại thôn hương… Ngược xuôi tàu chạy, bốn bề lưới giăng”

Bình luận (0)