Bài 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

datcoder

Nghề nghiệp là gì?

datcoder
27 tháng 4 lúc 10:09

Nghề nghiệp là tập hợp các công việc trong một lĩnh vực hoạt động lao động, được xã hội công nhận và thường gắn bó lâu dài với mỗi người. Người lao động nhờ được đào tạo mà có năng lực và phẩm chất để tạo ra sản phẩm vật chất hay tình thần phục vụ cho đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Bình luận (0)