Bài 7. Gương cầu lồi

Tân Phạm

Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ?

Ngô Bảo Ngọc
27 tháng 12 2020 lúc 17:51

có 3 tính chất:

- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

- Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

- Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Bình luận (0)
Daisy
27 tháng 12 2020 lúc 19:31

ảo ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. độ lớn của ảnh = độ lớn của vật ( ảnh cao = vật). khoảng cách từ một điểm của vật đó đến gương phẳng = khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Bình luận (0)
Nham Nguyen
20 tháng 2 2021 lúc 17:24

- Là ảnh ảo, khong hứng được trên màn chắn

- Độ lớn của ảnh bằng vật

- Ảnh đối xứng với vật qua gương

Bình luận (0)
Phương Phạm
4 tháng 11 2021 lúc 21:11

AA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
nhynhyhuyen211
Xem chi tiết
Ngân Mỹ
Xem chi tiết
Nguyễn hoàng thiên
Xem chi tiết
28.Trần Thị Thanh Nhã lớ...
Xem chi tiết
Trương Quốc Đại
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền Lương
Xem chi tiết
huy hoàng
Xem chi tiết
Momo Chan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)