Phép trừ trong phạm vi 10

Minh Le

Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ:

Ng KimAnhh
19 tháng 3 lúc 20:06

loading...

Bình luận (0)
Bacon Family
19 tháng 3 lúc 20:06

`9 - 7 = 2`

Bình luận (0)
T . Anhh
19 tháng 3 lúc 20:07

loading...

Bình luận (0)
Đức Kiên
19 tháng 3 lúc 20:07

9-7=2 

Bình luận (0)
Nhật Văn
19 tháng 3 lúc 20:07

\(9-7=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Minh Le