Luyện tập

Minh Le

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

b)

 

BNg Baoo Trann
15 tháng 3 lúc 21:56

loading...

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 21:56

loading...

Bình luận (0)
N           H
15 tháng 3 lúc 21:56

loading...

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Minh Le