Ôn tập lịch sử lớp 6

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Nêu những chuyển biến về văn hóa nước ta ở các thế kỉ I đến VI?

- Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán và tiến hành du nhập Nho giáo, Đạo giáo... và những phong tục của người Hán nước ta.

- Nhân dân ta vẫn bảo vệ tiếng nói, phong tục của tổ tiên (nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh trưng, bánh giầy,...) -> Thể hiện điều gì? ..............................................................................................................................................................


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tuấn Minh
Xem chi tiết
Dương Taurus
Xem chi tiết
Bùi Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
đức trần
Xem chi tiết
vu my
Xem chi tiết
Dương Triệu Dương 6/9
Xem chi tiết
Hello - Kitty
Xem chi tiết
Nhung Đỗ
Xem chi tiết
Kinomoto Sakura
Xem chi tiết