Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

Quỳnh Hương

Nêu khái niệm và ví dụ về biến dị tổ hợp. Cơ chế chủ yếu nào tạo nên biến dị tổ hợp, loại biến dị này xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

B.Thị Anh Thơ
18 tháng 9 2020 lúc 17:16

Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ (P) qua quá trình sinh sản.

Ví dụ cơ chế tạo biến dị tổ hợp:

P: Aa x Aa

Gp: A, a A, a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

Sự tổ hợp giữa các giao tử a đã tạo nên kiểu hình aa ở đời con khác với bố mẹ, đây chính là biến dị tổ hợp.

Biến dị tổ hợp xuất hiện ở hình thức sinh sản hữu tính.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Hà Ly
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Bông Y Hà
Xem chi tiết
Khánh Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hoan
Xem chi tiết
Phạm Trần Minh Anh
Xem chi tiết
Thùy Quy
Xem chi tiết
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
Tuyet Thanh Tran
Xem chi tiết