Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

Quỳnh Hương

Nêu khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, kết quả và ý nghĩa của hiện tượng phân li độc lập các cặp tính trạng ?

B.Thị Anh Thơ
19 tháng 9 2020 lúc 9:15

* Khái niệm phân ly độc lập: Khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc sự di truyền của cặp tính trạng kia (các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử).

* Nguyên nhân: Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình phát sinh giao tử

* Cơ chế: Sự tổ hợp tự do của các alen trong quá trình thụ tinh

* Kết quả: Sự tổ hợp của các cặp tính trạng

* Ý nghĩa: Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Khánh Vy
Xem chi tiết
Phạm Trần Minh Anh
Xem chi tiết
thanh nhan nguyen thi
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Dương Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Giang Đặng
Xem chi tiết
Dương Thị Thương
Xem chi tiết
Đức Thuận Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết