Bài 49: Đa dạng lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

jksadsas

Nêu đặc điểm thích nghi với đời sống dưới nước của cá heo

Vũ Thùy Linh
13 tháng 3 2019 lúc 9:11

Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo, vây đuôi nằm ngang, chi sau tiêu giảm. Lớp mỡ dưới da dày.


Các câu hỏi tương tự
Mai Chi Quách
Xem chi tiết
Hiền Bùi
Xem chi tiết
technoblade
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Pham Vinh Linh
Xem chi tiết
Anh Chau
Xem chi tiết
Hải Băng Nguyễn
Xem chi tiết
Nina
Xem chi tiết
quan dao
Xem chi tiết