Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

lua do fff

Một vật có khối lượng 25 (kg) và thể tích 20 (dm^3) a) tính khối lượng riêng của vật b) tính khối lượng của vật khí thể tích của vật là 60(dm^3)

Dzịt
8 tháng 2 lúc 14:57

Đổi: \(20dm^3=0,02m^3\)

Khối lượng riêng của vật:

\(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{25}{0,02}=1250\left(\dfrac{kg}{m^3}\right)\)

Đổi: \(60dm^3=0,06m^3\)

Khối lượng của vật khi \(V=0,06m^3\):

\(m=DV=1250\cdot0,06=75\left(kg\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuan Duc Le
Xem chi tiết
cà ri
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nhật Đăng
Xem chi tiết
Quỳnh Huệ
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Nam
Xem chi tiết
Tạ Thanh Trà
Xem chi tiết
Nguyễn Bách Thắng
Xem chi tiết
Sehun Joona
Xem chi tiết
Phạm Tố Uyên
Xem chi tiết