Chương II- Động lực học chất điểm

Phương Thanh

Một vật có khối lượng 2 kg đang rơi tự do. Tại điểm A cách mặt đất 40 m thì vật có vận tốc 20 m/s, lấy g = 10 m/s2và bỏ qua sức cản không khí và ma sát. Tính vận tốc của vật khi chạm đất?


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Ánh Phùng
Xem chi tiết
Ryan Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Vo Quang Huy
Xem chi tiết
trần anh tuấn
Xem chi tiết
Kim Bao Vuong
Xem chi tiết
Ryan Nguyen
Xem chi tiết
1 Nuts
Xem chi tiết
Lê Thu Trang
Xem chi tiết