Bài 24. Công và công suất

Khánh Huỳnh

Một ô tô có khối lượng 2 tấn tăng tốc từ vận tốc 30km/h đến vận tôc 60km/h trong khoảng thời gian 5s . Tính công của động cơ ô tô trông khoảng thời gian trên


Các câu hỏi tương tự
Nguyên Nguyễn
Xem chi tiết
Ngô bạch thị
Xem chi tiết
Phạm Thuận
Xem chi tiết
diện -thuận-
Xem chi tiết
Nguyên Nguyễn
Xem chi tiết
đào đức hiếu
Xem chi tiết
Phong Trần
Xem chi tiết
Louis Lee
Xem chi tiết
kidgreatman
Xem chi tiết