Luyện tập

Nguyen thi ngoc

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 90m chiều rộng bằng 3/3 chiều dài. Biết rằng người ta dùng 25%diện tích để làm nhà kho. Tính diện tích khu đất còn lại giải giúp em với ạ

Sửa đề: 2/3

Chiều rộng khu đất là \(90\cdot\dfrac{2}{3}=60\left(m\right)\)

Diện tích khu đất là \(90\cdot60=5400\left(m^2\right)\)

Diện tích khu đất còn lại là:

\(5400\left(1-25\%\right)=4050\left(m^2\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn khoa lam ngọc
Xem chi tiết
Phạm Thị Thúy Phượng
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Thanh Trúc Lê Phan
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Minh Nhật Lê
Xem chi tiết
Phúc Công
Xem chi tiết