Vận tốc

Đâu Ai biết

Một công nhân đóng 18 gói sản phẩm hết 22,5 phút. Hỏi trong một ca làm việc 8 giờ. Người công nhân đó đóng gói được bao nhiêu gói sản phẩm? Biết rằng giữa ca người đó nghĩ 30 phút ăn giữa ca. Giúp em vs mai phải nộp rồi.

hoàng văn nghĩa
19 tháng 3 lúc 15:52

1 sp cần số phút để hoàn thành là 
   22,5:18= 1,25p
thời gian người công nhân làm thực tê là 
  8h-30p=7h30p= 450p
 người công nhân làm đc tất cả là 
    450:1,25=360sp

Bình luận (0)
hoàng văn nghĩa
19 tháng 3 lúc 15:53

Hoac cũng có thể giải cách này 
   Time người công nhân làm việc là 
   8h-30p=7h30p=450p
 số sp làm được là 
   459:22,5x18=360sp
    

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tô Nguyệt Hương
Xem chi tiết
Hue Nguyen
Xem chi tiết
Phan Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Kochou Shinobu
Xem chi tiết
Nguyễn Phú Hải Đăng
Xem chi tiết
phạm hoàng hải
Xem chi tiết
quang thanh tran
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Xem chi tiết