Vận tốc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

 

@94288@

Bài giải

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 \(:\) 4 = 42,5 (km/h)

Đáp số: 42,5km/h.

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói tắt là vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét

Viết tắt: 42,5km/h.

Vậy vận tốc của ô tô là:

170 \(:\) 4 = 42km/h.

@94289@
@94291@@94292@
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
\(v=s:t\)

2. Bài toán 2

Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

@94293@

Bài giải:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 \(:\) 10 = 6 (m/giây)

Đáp số: 6m/giây.

@94294@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!