Luyện tập tổng hợp

Nhimian

mọi người ơi cho mình hỏi khi nào dùng to have khi nào dùng to V ạ ( đối với dạng bt câu bị động không ngôi ) ạ 

1. They believe that Jim is going to study abroad.    

2. People rumored that there was a ghost in that house.

3. Someone said that Jane would be able to win the contest.

4. They claimed that everything they said was true.           

5. They reported that there was a serious accident on the main road.

6. They don’t think that this camera costs that much.

7. Did they claim that they had managed to solve the problem?

8. People didn’t expect that the building collapsed after the storm 
 Một số câu này mình đg rối ko bt lúc nào dùng to have hay to v ạ mn có thể chỉ ra câu nào to have hay to v và vì sao đc ko ạ . Help với hiccc

Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 22:56

To have dùng khi động từ tường thuật ở dạng quá khứ và động từ trong vế sau sẽ là thì quá khứ hoàn thành, hoặc khi động từ tường thuật ở thì hiện tại còn động từ vế sau ở thì quá khứ nha :>

Bình luận (2)
minh khôi
20 tháng 11 lúc 8:16

To have dùng khi động từ tường thuật ở dạng quá khứ và động từ trong vế sau sẽ là thì quá khứ hoàn thành, hoặc khi động từ tường thuật ở thì hiện tại còn động từ vế sau ở thì quá khứ nha :>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tran thao ai
Xem chi tiết
tran thao ai
Xem chi tiết
tran thao ai
Xem chi tiết
Quoc Anh Quoc
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Như
Xem chi tiết
tran thao ai
Xem chi tiết
Tăng Huyền Thương
Xem chi tiết
Tran
Xem chi tiết
hello hello
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)