Bài 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

datcoder

Lựa chọn một nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ và thực hiện các công việc sau:

- Mô tả công việc cụ thể của nghề.

- Nêu những yêu cầu đối với người làm nghề.

- Sưu tầm một số hình ảnh liên quan đến hoạt động của nghề.

datcoder
27 tháng 4 lúc 10:11

* Nghề được chọn: Kỹ sư phần mềm

* Mô tả công việc cụ thể của nghề:

- Kỹ sư phần mềm là người chịu trách nhiệm phát triển, thiết kế, kiểm thử và bảo trì phần mềm ứng dụng hoặc hệ thống. 

- Công việc này bao gồm:

+ Phân tích nhu cầu của người dùng để xác định yêu cầu phần mềm.

+ Thiết kế các giải pháp phần mềm, lập trình và viết mã nguồn.

+ Kiểm thử phần mềm để đảm bảo chất lượng và tìm ra lỗi trước khi phát hành.

+ Bảo trì và cập nhật phần mềm sau khi phát hành để cải thiện hiệu suất và thêm các tính năng mới.

+ Làm việc trong đội ngũ để phối hợp phát triển sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến độ và giải quyết vấn đề.

 

* Những yêu cầu đối với người làm nghề:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, hoặc các ngành liên quan.

- Kỹ năng lập trình: Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C++, Python, JavaScript.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp sáng tạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp tốt với các thành viên khác trong dự án.

- Tư duy hệ thống: Khả năng hiểu và thiết kế cấu trúc phức tạp của hệ thống phần mềm.

- Học hỏi không ngừng: Ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, đòi hỏi người làm nghề phải không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Bình luận (0)