Bài 22. Vệ sinh hô hấp

Shinichi - Ran

Lớp màng lọc của thận nhân tạo đc chế tạo mô phỏng cấu trúc bộ phận nào của hệ bài tiết nước tiểu? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Phương Thảo
5 tháng 3 2017 lúc 21:30

Lớp màng lọc của thận nhân tạo đc chế tạo mô phỏng cấu trúc bộ phận nào của hệ bài tiết nước tiểu?

\(\Rightarrow\) Vách mao mạch cầu thận

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

\(\Rightarrow\) Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa khỏi cơ thể để duy trì ổn định môi trường trong (cân bằng nội môi).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Me Mo Mi
Xem chi tiết
Hanh Nguyen
Xem chi tiết
vũ kin
Xem chi tiết
Hoàng Hải Yến
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Huỳnh Anh Karatedo
Xem chi tiết
Lý Tâm Như
Xem chi tiết
Đỗ Đức Mạnh
Xem chi tiết
Trần Thanh Nguyên
Xem chi tiết