Cộng trừ các số tròn chục

Minh Lệ

Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 5 chục quyển vở, lớp 1B ủng hộ được 4 chục quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:25

loading...

Bình luận (0)
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 23:25

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Minh Lệ
Minh Lệ