Lesson Two

datcoder

Listen and read.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:51

Tạm dịch: 
1. Chọn một câu hỏi cho cuộc khảo sát của bạn. Ví dụ, Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Vẽ một bảng lên giấy. Viết giờ đi ngủ cho các hàng và tên bạn bè của bạn cho các cột.
2. Hỏi bạn bè của bạn "Khi nào bạn đi ngủ? Kiểm tra (√) thời gian trên bảng. 
3. Nhìn vào thông tin từ cuộc khảo sát của bạn. Vẽ một biểu đồ thanh với các thông tin. Sử dụng các màu khác nhau cho mỗi cột.
4. Biểu đồ thanh cho thấy rõ ràng có bao nhiêu trẻ em đi ngủ mỗi khung giờ. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết