Review 3

datcoder

Listen and circle. What do they like?

 

1. Duc               cake / candy

2. Nhan              candles / balloons           

3. Hoa                candy / chocolate           

4. Huy                gift card / present

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:38

1. candy (kẹo) 

2. candles (nến) 

3. chocolate (sô-cô-la)

4. gift card (thịt)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder