Bài 7. Áp suất

30-Tường Duy Tài

Khi quyển sách đặt trên mặt bàn thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?


Các câu hỏi tương tự
Đặng Thùy Dương
Xem chi tiết
Lê Phạm Khánh Linh
Xem chi tiết
Dii Dii
Xem chi tiết
Lê Phát Huy
Xem chi tiết
nguyễn phương ngọc
Xem chi tiết
Trang Phùng
Xem chi tiết
Đỗ Duy Hoàng
Xem chi tiết
Bùi Quang Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Đỗ Duy Hoàng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)