Luyện tập tổng hợp

ngu nguyen van

i think talking a speech class is good idea if you want to be more .....(relax)

Queen Material
24 tháng 11 2018 lúc 16:23

I think talking a speech class is a good idea if you want to be more ....relaxed... (relax)

Bình luận (0)
Hoaa
23 tháng 11 2018 lúc 10:34

i think talking a speech class is good idea if you want to be more ..relaxing...(relax)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HồngVy________2007
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên Nhi
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Nghiêm thị diệu phương
Xem chi tiết
Kim Anh Dương
Xem chi tiết
Mai Phuonh
Xem chi tiết
duong thi thanh lam
Xem chi tiết
Nguyen Tran Thao Nhi
Xem chi tiết
Trúc Nguyễn
Xem chi tiết