Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

lien lethimylien

Hòa tan 5.4g Nhôm vào dung dịch H2SO4 khí thu được. Khử sắtIII thu 10,08g oxit. Tính hiệu suất phản ứng

lien lethimylien
5 tháng 3 2017 lúc 21:52

giúp với

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thuỳ Trang
Xem chi tiết
Bạch Thiên Tâm
Xem chi tiết
hiepdeptrai
Xem chi tiết
Hoàng Thuỳ Trang
Xem chi tiết
Hữu Tám
Xem chi tiết
Hữu Tám
Xem chi tiết
Hữu Tám
Xem chi tiết
Hoàng Thuỳ Trang
Xem chi tiết
Fan Sammy
Xem chi tiết