CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH

Nhật Tài Huỳnh

Hòa tan 12,5 g đồng sunfat ngậm nước CuSO4.5H2O vào 87,5g nước cất. Tính nồng độ C%, nồng độ CM và khối lượng riêng của dung dịch. Giả sử sự hòa tan không làm thay đổi thể tích dung dịch.


Các câu hỏi tương tự
Lưu Hà My
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tú
Xem chi tiết
Hoàng Thân Hải Yến
Xem chi tiết
Phở Tưng
Xem chi tiết
Nguyen Minh Phuc
Xem chi tiết
Trần Lệ Quyên
Xem chi tiết
Thảo Trang
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết