Phân tích bài thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Hạnh)

Quoc Tran Anh Le

Hình thức nào của bài thơ được người viết chú ý phân tích?

Hình thức cấu tạo theo lối đối đáp giao duyên của nam nữ trong ca dao dân ca của bài thơ được người viết chú ý phân tích.

Bình luận (0)