Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu

datcoder

Hãy phân tích vai trò của máy tính trong việc thu thập và lưu trữ dữ liệu phục vụ quy trình Khoa học dữ liệu.

datcoder
10 tháng 5 lúc 21:29

Máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và lưu trữ dữ liệu phục vụ quy trình Khoa học dữ liệu. Dưới đây là phân tích chi tiết về vai trò của máy tính trong hai khía cạnh này:

- Thu thập dữ liệu: Máy tính cung cấp công cụ và phương tiện để thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Các hệ thống thông tin, máy quét, cảm biến và các công cụ thu thập dữ liệu khác được kết nối với máy tính để tự động thu thập dữ liệu. Máy tính giúp xử lý và lưu trữ dữ liệu thu thập được một cách hiệu quả, bảo đảm tính toàn vẹn và khả năng truy xuất dễ dàng.

- Lưu trữ dữ liệu: Máy tính cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu lớn và đa dạng. Các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tệp và nền tảng đám mây cho phép lưu trữ dữ liệu trên nhiều thiết bị và hệ thống, đồng thời đảm bảo tính an toàn và sao lưu dữ liệu. Máy tính cũng cung cấp công cụ và phương pháp để tìm kiếm, truy vấn và truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bình luận (0)