Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

datcoder

Hãy nêu một vài ứng dụng mô phỏng mà em biết.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:26

Một vài ứng dụng mô phỏng mà em biết

- PhET Interactive Simulations.

- Space T.

- Phần mềm ôn tập Mô Phỏng Lái Xe Ô Tô.

Bình luận (0)