Bài 9 - Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ

datcoder

Hãy chia sẻ với các bạn những việc em đã làm để chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

Người Già
31 tháng 1 lúc 23:41

- Em đã:
+ Cùng chơi đùa, trò chuyện với em nhỏ
+ Giúp đỡ em nhỏ học tập
+ Bảo vệ em nhỏ khỏi những nguy hiểm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết