Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

Hãy chia sẻ với bạn cách em phòng, tránh bị bỏng.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:20

Cách em phòng, tránh bị bỏng:
- Cẩn thận với các vật dụng nóng
- Trang bị kiến thức về phòng tránh bỏng
- v..v...

Bình luận (0)