Luyện tập

ngoquynhanhxuankhe

Hai thùng đựng 356 l dầu. Nếu rót thêm vào thùng thứ nhất 40 l dầu và giữ nguyên số dầu ở thùng thứ hai thì thùng thứ hai kém thùng thứ nhất 24 l dầu. Hỏi lúc đầu, mỗi thùng có bao nhiêu l dầu?

                                   Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:38

Rót thêm vào thùng thứ nhất 40 lít thì thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai 24 lít dầu nên khoảng cách dầu ban đầu giữa thùng thứ nhất và thùng thứ hai là:

+24-40=-16

=>Thùng thứ hai có nhiều hơn 16 lít dầu

Số lít dầu của thùng thứ hai là:

\(\dfrac{356+16}{2}=\dfrac{372}{2}=186\left(lít\right)\)

Số lít dầu của thùng thứ nhất là:

186-16=170(lít)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
nguyen thanh truc dao
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
27- Tue Nhi 4c
Xem chi tiết
Phạm Hải Long
Xem chi tiết
Water Bull
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
Khánh Nguyễn
Xem chi tiết
Maily
Xem chi tiết