Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Nguyễn Thị Khánh

Giúp mk vs

Cho hai giống đậu thuần chủng hạt vàng lai vs hạt xanh, f1 thu toàn hạt vàng,f2 tự thụ phấn

-a,có kết luận gì rút ra từ phép lai trên?

-b, xác định kiểu gen kiểu hình thu đc ở f2?

-c, làm thế nào để biết cây đậu hạt vàng ở f2 có thuần chủng hay ko?

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
18 tháng 9 2020 lúc 5:22

Quy ước: Hạt vàng:A, hạt xanh:a

a, F1 thu toàn hạt vàng

=>Bố mẹ đem lai thuần chủng tương phản về tính trạng màu hạt

b,P: AA x aa

F1: 100% Aa (hạt vàng)

=> F1 tự thụ: Aa x Aa

=> F2: 1AA: 2 Aa : 1aa

KH của F2: 3 vàng - 1 xanh

c, Đem lai phân tích với cây đồng hợp lặn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tâm Phạm
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Bách
Xem chi tiết
Gauxayda
Xem chi tiết
NguyễnTăng Khải
Xem chi tiết
Gojo Satoru
Xem chi tiết
plsie
Xem chi tiết
Nguyen Huynh
Xem chi tiết
Anh Kerry
Xem chi tiết
Tuyetminh Ngô
Xem chi tiết