Luyện tập tổng hợp

Vũ Liên

Bài tập Tiếng anh\(Giúp mình vs, mk làm sai\)

nguyễn ngọc Mai
1 tháng 10 2017 lúc 19:51

mik chỉ làm 1 bài thôi nha pạn

b,This is our new classmate

her name is Hong.She's from Hà Nội

c,This is our new classmate

His name is Ba.He's from Da Nang

d,This is our new classmate

His name is Trung.He's from Vinh

e,This is our new friend

His name is Bill.He's from New York

f,This is our new friend

Her name is Jane.She's from LonDon

Bình luận (0)
nguyễn ngọc Mai
1 tháng 10 2017 lúc 19:53

sorry mik gửi nhầm nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hanako
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Phương
Xem chi tiết
Trịnh Quang Phú
Xem chi tiết
Hiên Phan
Xem chi tiết
Hoài anh Pham
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Vũ phương linh
Xem chi tiết
Bạch Tiểu Nhi
Xem chi tiết