Luyện tập tổng hợp

Trần Nhật Dương

loading...loading...loading...loading...

Giúp mình làm phần Test 2 ạ.
Chỉ cần ghi đáp án A B C D với số câu đằng trước thôi ạ
VD : 1 B

 

Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:16

1 D

2 A

3 B

4 A

5 C

6 D

7 A

8 B

9 C

10 D

11 A

12 B

13 B

14 B

15 A

16 B

17 B

18 A

19 B

20 D

21 D

22 C

23 D

24 A

25 C

26 A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:22

27 C

28 B

29 A

30 D

31 A

32 B

33 A

34 B

35 A

36 A

37 A

38 B

39 D

40 A

41 A

42 B

43 B

44 B

45 D

46 A

47 A

48 B

49 D

50 D

Bình luận (0)
minh khôi
20 tháng 11 lúc 8:16

1 D

2 A

3 B

4 A

5 C

6 D

7 A

8 B

9 C

10 D

11 A

12 B

13 B

14 B

15 A

16 B

17 B

18 A

19 B

20 D

21 D

22 C

23 D

24 A

25 C

26 A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Băng Hải Tặc Mũ Rơm Thuy...
Xem chi tiết
Bé Cua Cute
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Anienie
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)