Luyện tập tổng hợp

Meo Ne

Giúp em với cần gấp ạ:'((

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 20:28

1 Do you watch TV every night?

2 She works in a hospital

3 How many apples are there?

4 There isn't a cheap vegetarian café(Là sao ta :))

5 There are four people in my family

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Nguyễn kiều
Xem chi tiết
Nguyễn Lan Phương
Xem chi tiết
Thùy Trân
Xem chi tiết
Nguyen Phuong Ly
Xem chi tiết
Linh Trương
Xem chi tiết
グエン ミン クアン
Xem chi tiết
Dương Minh Phương
Xem chi tiết
Dương Minh Phương
Xem chi tiết
Linh Trương
Xem chi tiết
bé bống
Xem chi tiết