Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Devil Mon

Gia đình bạn Nam có 6 người , sống ở nông thôn lao động chủ yếu là làm nghề nông nghiệp . Một năm thu hoạch được 13 tấn thóc , phan thos đề án là 3 tấn , số còn lại đem bán với giá 3000dong/kg . Tiền bán rau và các sản phẩm khác là 12 triệu đồng. Em hãy tính thu nhập bằng tiền mặt của gia đình bạn Nằm trong một năm . Bình quân một tháng nhà Nam thu nhập được bao nhiêu tiền

Đỗ Thị Hồng Ngân
13 tháng 5 2019 lúc 17:07

Mình biết giải bài này nhưng bạn cho mình biết chữ "phan phos" là j z bạn ???


Các câu hỏi tương tự
Thư
Xem chi tiết
Nhân Bi
Xem chi tiết
Nhân Bi
Xem chi tiết
Dương Lê Bích Huyền
Xem chi tiết
Tuổi thơ hồn nhiên
Xem chi tiết
fgigfffskogn
Xem chi tiết
Đặng Trần Tây Thi
Xem chi tiết
Hoa phung Đình
Xem chi tiết
tỷ tỷ
Xem chi tiết